با سلام!
کلیه سرور ها و تیم به آقای کورش اعظمی واگذار شده است
تمامی مسئولیت هارا ایشون قبول کرده اند اسناد موجود است
لطف کنید سوالی نپرسید این دامنه غیر فعال میباشد. دامنه جدید :
TeleAgentPlus.ir